Cílová skupina

Lidé od 15 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují pomoc v oblastech hygieny, stravy, mobility, sebeobslužnosti, dorozumívání. 

Kapacita denního stacionáře je 18 uživatelů denně, z toho maximálně 6 uživatelů imobilních.

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

-       lidé vyžadující trvalý zdravotnický dohled

-       lidé vyžadující podávání / aplikaci zdravotnických úkonu v zařízení (krmení sondou PEG, aplikaci inzulínu).

-       lidé, kteří svými projevy intenzivně narušují pocit bezpečí klientů

 

Důvody pro neposkytnutí služby

Zákonné důvody § 91 odstavec 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (osobní cíl zájemce neodpovídá cílům – poslání služby denního stacionáře), a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
  • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu (naplněna kapacita v denním stacionáři, poté je zájemce zařazen do pořadníku čekatelů)
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze smlouvy