Projekt  ELIZE

 

Projekt ELIZE poskytuje masérské, rekondiční a regenerační služby a je významný svým zaměřením na práci s lidmi s těžkým kombinovaným postižením. Často se jedná o klienty v kombinaci mentálního, tělesného, smyslového postižení s dalšími specifiky (epilepsie, projevy nevhodného-agresivního chování, apod.). Svým zaměřením na danou cílovou skupinu je služba jedinečná a vyjímečná v širokém okolí.

 

Nabízené služby v projektu ELIZE

 • cvičení na velkých a malých míčích

  balanční cvičení

  protahovací cvičení

  cvičení na udržení svalové rovnováhy

  prvky tělesné výchovy

  relaxačních a dechových cvičení

  aktivizace na stroji rotoped a MOTOmed

  bazální stimulace, míčkování

  masáže (sportovní, rekondiční)

  relaxační pobyt ve vodě (perličková koupel)

Ceník:

Úhrada za hodinové cvičení se pohybuje od 98 Kč do 146Kč, částka se účtuje za skutečně spotřebovaný čas.       Cena je uvedena včetně DPH 21%

 

Proč ELIZE??  Za Eliášova života měli pramen se závadnou vodou obyvatelé Jericha: Mužové města řekli Elizeovi: „Hle, v městě se dobře sídlí, jak náš pán vidí, ale voda je zlá, takže země trpí neplodností.“ I řekl: „Podejte mi novou mísu a dejte do ní sůl.“ Podali mu ji tedy. Pak vyšel k místu, kde voda vyvěrala, hodil tam sůl a řekl: „Toto praví Hospodin: Uzdravuji tuto vodu, už nikdy odtud nevzejde smrt či neplodnost.“ A voda je zdravá až podnes podle Elizeova slova, které promluvil (2 Král 2,19-22).

 

Projekt ELIZE je podpořen dotací z Moravskoslezského kraje, Ministerstva zdravotnictví ČR a města Krnova.