Jak můžu pomoci?

 

Poskytněte finanční dar

Můžete nás podpořit jednorázovým či pravidelným sponzorským darem. Díky kterému přispějete na provoz střediska BENJAMÍN a projektu ELIZE, na organizací jednotlivých akcí či přispějete na zakoupení pomůcek pro práci a vzdělávání klientů.

 

Darujte věcný dar

Můžete nás podpořit věcným darem - např. papír, výtvarné potřeby, galanterie, knihy, apod.

 

Zapojte se do dobrovolnictví

Dobrovolníci jsou lidé, kteří vykonávají dobrovolnou činnost ve svém volném čase, ze své dobré vůle a bez nároku na finanční ohodnocení. Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem zkontaktujte Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Krnově.

 

Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Krnově

 

Projekt dobrovolnického centra Slezské diakonie v Krnově vznikl 1.1.2011 díky finanční podpoře Města Krnova. Od května začalo spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních služeb na území města.

 

Smyslem dobrovolnického centra je zkvalitnit život osobám se zdravotním postižením prostřednictvím společníka, skrze kterého budou mít možnost navazovat nové společenské kontakty a předcházet tak izolovanosti a sociálnímu vyloučení.

 

Dobrovolnické centrum vyhledává, školí a průběžně podporuje dobrovolníky v jejich činnosti. Vyhledává vhodné místa, kde mohou dobrovolníci uplatnit a realizovat své dovednosti, a kde se mohou dále rozvíjet a získávat zkušenosti pro svůj další profesní i osobní růst.

Dobrovolnické centrum také spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb v městě Krnově a zjišťuje jejich požadavky na spolupráci s dobrovolníky.

 

A kdo jsou vlastně dobrovolníci??

Dobrovolníci jsou lidé, kteří poskytují svůj čas, energii, vědomosti, dovednosti ve prospěch druhých lidí bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníkem může být každá osoba starší 15ti let, která má energii a chuť věnovat část svého volného času druhým.... 

"Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci"

 

Dobrovolníci k nám přicházejí z řad studentů i veřejnosti. Studenti si často díky dobrovolné službě ověřují, zda by se chtěli i v budoucnu věnovat práci v sociální oblasti a získávají potřebné zkušenosti pro další studium a pracovní uplatnění. Dobrovolníci nejsou ale pouze studenti, ale přichází k nám i lidé, kteří jsou zaměstnání, na mateřské dovolené nebo evidování na Úřadu práce a chtějí se stát dobrovolníkem. Motivací často bývá zájem pomáhat druhým lidem, chuť věnovat svou energii něčemu prospěšnému, touha zdokonalit si své dosavadní dovednosti a získat zkušenosti pro případ, že se rozhodnou pracovat v sociální službě.

 

Nejčastější role a činnosti dobrovolníka:

  • společnost při rozhovorech, naslouchání
  • individuální pomoc při práci v dílnách (vedení ruky při kreslení, modelování, přidržení pracovního materiálu, apod.)
  • individuální pomoc v rámci vzdělávacích aktivit
  • doprovod na společné akce, výlety, procházky,....
  • pomoc při přípravě a vedení kroužků (kreslení, hra na flétnu, dramaterapie, apod.)
  • výroba pomůcek pro práci klientů
  • pomoc s estetickou výzdobou střediska

 

Kontaktní údaje:

zřizovatel: Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín 737 01, IČO: 654 68 562

Adresa Dobrovolnického centra Slezské diakonie v Krnově: SPC N 454/54, Krnov 794 01 (přízemí)

Kontaktní osoba: Hana GEBAUEROVÁ

Telefon: 604 228 199

E-mail: dobrovolnicikrnov@sdk.cz

FACEBOOK: fb.com/dobrovolnicikrnov

Konzultační hodiny: každé pracovní úterý  13.00 - 16.00