Poslání služby

 

Denní stacionář Benjamín v Krnově podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v aktivním prožívání dne za pomocí vzdělávacích, pracovně terapeutických, rehabilitačních a volnočasových činností.

V průběhu poskytování služby klademe důraz na individuální potřeby a přání klienta. 

 

Cíle denního stacionáře:

  1. Klient, který dokáže sdělit své potřeby a to i alternativními způsoby komunikace
  1. Klient, který tráví čas podobně jako jeho vrstevníci – netráví čas v jednom prostředí (domov, pobytové zařízení) a to v rozsahu, který odpovídá jeho potřebám
  1. Klient, který se cítí v lepší psychické a fyzické pohodě a má zachované své dovednosti a schopnosti
  1. Zapojit veřejnost do dění v denním stacionáři, aby poznali, případně porozuměli životu lidí s těžkým postižením