Zásady poskytování sociální služby

 •  

  Individuální přístup – vycházíme z individuálních přání, potřeb a cílů klientů, plánujeme je a naplňujeme. Umíme spolupracovat s dobrovolníky.

  Přístup podpory (jsme podporující) –  podporujeme klienty ve všech potřebných oblastech a také mapujeme oblasti možného rozvoje, ale tak, aby se klienti cítili jistě a bezpečně.

  Rovnocenný přístup – přistupujeme ke klientům dle jejich fyzického věku. Při poskytování sociální služby postupují pracovníci jednotně a respektují volbu, názory a pocity klientů.

  Odborný přístup

  - poskytujeme službu tak, aby se klienti mohli sami rozhodovat

  - sdělované informace podáváme klientům tak, aby jim porozuměli

  - v nepohodě klienta umíme službu zajistit tak, aby se ostatní cítili dobře a bezpečně

  - umíme vnímat potřeby a projevy klientů, i když nám to nedokážou sdělit