Benjamín, nejmladší syn Jákobův, se narodil v Palestině, na cestě mezi Bethelem a Betlémem, když Jákob putoval se svou ženou Ráchel do Hebronu. Benjaminova matka Ráchel, která zemřela při porodu, nazvala svého syna Ben-oni = syn mé strasti, ale Jákob změnil jeho jméno na Ben-jamin = syn štěstí.