Ceník

 

Platby uživatelů jsou stanoveny smluvně dle dokumentu Rozhodnutí vedoucí střediska: 1-2007 Platby za služby a stravování. Platby jsou stanoveny dle skutečně stráveného času uživatele ve službě a dle jejich individuálně určených potřeb. Uživatelé využívají služeb denního stacionáře průměrně 6 hodin denně, proto příjmy za služby zohledňují potřeby uživatelů po zbytek dne a o víkendu (jiné zpoplatněné soc. služby nebo péče rodinného příslušníka).

 

Uživatelé mají denně výběr ze dvou druhů teplých jídel. Cena za oběd včetně celodenního pitného režimu je 38,-- Kč